NEWS

Current news


Luceos Intelligence uczestnikiem inicjatywy Microsoft Factory of the Future
25.10.2018

Luceos Intelligence uczestnikiem inicjatywy Microsoft Factory of the Future

W dniu 9. października podczas corocznego wydarzenia Microsoft Partner Strategy Conference, została zaprezentowana rzeczywista koncepcja Factory of the Future. Projekt, który powstał we współpracy z Luceos Intelligence, pokazuje wizję Fabryki Przyszłości i innowacyjne rozwiązania dla wiodących firm produkcyjnych zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

Luceos Smart Service Management to nowoczesny system klasy CMMS wykorzystujący najnowsze technologie mobilne oraz Chmurę. Optymalizacja i automatyzacja działań Serwisu oraz Służb Utrzymania Ruchu to proces, który dzięki zastosowaniu właściwego narzędzia zajdzie w Twojej firmie w sposób naturalny.

System Luceos Smart Service Management usprawnia i automatyzuje każdy etap cyklu realizacji serwisu oraz utrzymania. Dzięki temu planowanie prac jest podporządkowane maksymalizacji efektywności produkcji a reakcja na zgłoszenie lub awarię jest natychmiastowa.

Każdy pracownik serwisu – nie zależnie od miejsca gdzie się znajduje – ma dostęp do niezbędnych danych i jest gotowy do wykonania powieżonego zadania. Postępy w realizacji obserwowane są na bieżąco, a dokumentacja prace jest dostępny bezpośrednio po wykonaniu pracy.

Luceos Smart Service Management to łatwy w użyciu, nowoczesny system informatyczny, dostępny w Chmurze w modelu SaaS. Wdrożenie naszego rozwiązanie jest szybkie a wysoka konfigurowalność pozwala na elastyczne dobranie modułów i funkcji do aktualnych potrzeb firmy. Oferujemy możliwość integracji Luceos Smart z dowolnymi systemami klienta jak ERP, MIS, CRM czy BI a także możliwość bezpośredniego podłączenia i sterowania urządzeniami i maszynami klienta.

Funkcje Luceos Smart SM obejmują m.in.: organizację pracy zespołu, planowanie przeglądów oraz działań prewencyjnych, podgląd bieżącej sytuacji parku maszynowego, zarządzanie zgłoszeniami, zarządzanie rejestrem urządzeń i maszyn, obsługę magazyny części zespołu serwisowego, zarządzanie dokumentacją zdjęciową obiektów, maszyn oraz prac. Dzięki użyciu rodziny aplikacji mobilnych Luceos Smart Apps system daje dostęp do dodatkowych funkcji niezależnie od miejsce pobytu pracownika: śledzenie pozycji i tras pracowników, dostęp do dokumentacji elektronicznej oraz historii każdej z maszyn, przygotowanie elektronicznych protokołów prac i list kontrolnych, powiadomienia SMS oraz e-mail, rozpoznawanie maszyn i części wg. kodu kreskowego lub QR i wiele innych.

Aby dowiedzieć się więcej napisz do nas...


Zarządzanie okresowymi działaniami serwisowymi
24.05.2018

Zarządzanie okresowymi działaniami serwisowymi

System Luceos Smart Service Management pozwala na konfigurację powtarzalnych, okresowych przypomnień oraz zleceń serwisowych dla urządzeń obsługiwanych przez Twój zespół serwisowy. Przypomnienie o comiesięcznym przeglądzie, czy o zbliżającym się końcu gwarancji mogą być automatycznie wysyłane do Twoich klientów w postaci wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Luceos Smart pozwala także na tworzenie zleceń serwisowych, np. comiesięcznych konserwacji, które są automatycznie generowane i przekazywane zespołowi sriwoswemu do realizacji. aby dowiedzieć się więcej napisz do nas...


Portal dla klienta jako wsparcie zespołu obsługi serwisowej
24.05.2018

Portal dla klienta jako wsparcie zespołu obsługi serwisowej

Klienci szukający pomocy powinni ją otrzymać w możliwe najszybszy i najprostszy sposób. W tym celu system Luceos Smart został rozszerzony o nowy moduł o nazwie Portal dla klienta. Jest on dedykowany dla wybranych przez Państwa klientów, którzy dzięki niemu otrzymują możliwość wprowadzenia nowego zgłoszenia oraz wglądu w inne udostępnione im dane. more...


Dedykowana aplikacja mobilna dla Twojego klienta do rejestracji zgłoszeń.
24.05.2018

Dedykowana aplikacja mobilna dla Twojego klienta do rejestracji zgłoszeń.

Luceos Intelligence wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów związanym z obsługą serwisową dodał nową aplikację do rodziny programów Luceos Smart Apps. Nowa aplikacja pozwoli Twoim klientom na wygodną i szybką rejestrację zgłoszeń serwisowych wprost ze smartfonu: przeglądów, konserwacji czy awarii. more...


Wdrożenie Luceos Smart w firmie Bombardier
1.08.2017

Wdrożenie Luceos Smart w firmie Bombardier

Czołowy producent systemów kolejowych oraz pociągów w Europie, firma Bombardier Transportation podjęła decyzję o wdrożeniu rozwiązania Luceos Smart Service Management. Wdrożone rozwiązanie obejmie klientów Bombardier ZWUS w Polsce

Wdrożenie Luceos Smart pozwoli na sprawny przepływ danych i zwiększy efektywność procesów biznesowych. Najnowsze funkcje Luceos Smart ervice Management usprawnią także komunikację między zespołem serwisu, partnerami firmy Bombardier i jej klientami.


Zamówienia mobilne
18.11.2016

Zamówienia mobilne

Luceos Intelligence wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów związanym z obsługą serwisową dodał w systemie Luceos Smart Service Management moduł Zamówień mobilnych. Aplikacja mobilna poprzez nowy moduł została rozszerzona o możliwość generowania zamówień na części, jakie mogą być potrzebne serwisantowi do realizacji prac serwisowych. more...


Zlecenia mobilne
17.11.2016

Zlecenia mobilne

Wraz z szybkim rozwojem rynku usług serwisowych stale rosną wymagania w stosunku do firm świadczących takie usługi. W odpowiedzi na potrzebę coraz szybszej i sprawniejszej realizacji usługi, w systemie Luceos Smart Service Management została stworzona nowa funkcja w aplikacji mobilnej. Funkcja Zlecenia Mobilne umożliwia tworzenie zleceń bezpośrednio przez pracowników mobilnych more...


Our system enables notification and registration of absences in real-time. The absences are presented in the order calendar, which significantly facilitates planning of works in the order realization schedule.
14.04.2015

Zarządzanie nieobecnościami w Luceos Smart!

Management of field service work requires efficient planning and work coordination. Geographical dispersion of the team sometimes results in the situation where the information on employee absences are not always taken under consideration when the work schedule is created. Absence management module in Luceos Smart solves this problem. more...


Luceos Smart measures the Key Performance Indicators, i.e. work efficiency, motivates the employees and helps to create the proper organizational culture in the company.
14.04.2015

Key Performance Indicators (KPIs) in Luceos Smart support the realization of your company's goals

Do you want to check if your company reaches its goals and objectives? Do you want to measure the efficiency of your work? Motivate your employees? Use the Key Performance Indicators, available in Luceos Smart! more...


A dispersed field service team increases sales of a company by ensuring quick reaction time, professional provision of services, forecasting client's need, access to full information, effective realization of orders and ensuring high quality of service.
14.04.2015

Can the sales be increased by the field service?

The clients are characterized by ever higher expectations in relation to services they receive. This poses a significant challenge for service companies but at the same time provides new opportunities for additional profit. The client is willing to pay more for services that meet all of its expectations. Better service is better profit - this is the simplest way to explain how mobile service impacts the level of sales. more...


14.04.2015

Do you want your company to be recommended by the Clients?

Learn the 5 elements of effective field service!

Effectively realized service visit is not enough for the client to indicate your company as the best one. Just as important is the feeling of satisfaction derived from the manner in which the service was realized. A service that realizes those two requirements will ensure loyalty of your clients and shall increase your profits. You should therefore check what is expected from your company and look for ways to provide just that. more...


Luceos Smart implemented in south Europe
24.08.2015

Luceos Smart implemented in south Europe

After successful introduction of Luceos Smart Service Management in the Polish branch of Prima Power Central Europe our customer extended the solution to the team serving customers in Czech, Slovakia, Hungary and Romania. Thanks to very close cooperation between Prima Power and Luceos Intelligence teams the change and introduction of support for multilingual team and customers went very smooth and was completed in two weeks.

Application of Luceos Smart Service Management to next countries is the proof of the solution's effectivenes in supporting all business processes involved in operation of modern field service team.

Get a free trial account and check Luceos Smart

TRY FOR FREE